also decrease borders around copyright message
[lantea.git] / style / lantea.css
index 0474e2317b01c8277ab27625f7966ea7949320db..9183859e5ecc8b73a4b58eb9d146bccfb2b3b331 100644 (file)
@@ -89,7 +89,12 @@ h1 {
 
 
 @media screen and (max-width: 500px) {
 
 
 @media screen and (max-width: 500px) {
+  body {
+    font-size: 10px;
+  }
   #copyright {
   #copyright {
+    bottom: 1px;
+    right: 1px;
     font-size: 8px;
   }
 }
     font-size: 8px;
   }
 }