add first version of linuxwochen 2011 slides
[slides.git] / fosdem2005 / l10ntalk_03.html
2005-02-25 robertsome last changes, I hope
2005-02-24 robertadd a line for checkout env var
2005-02-24 robertadd a first version of FOSDEM 2005 slides