fix URL typos
authorrobert <robert>
Wed, 1 Apr 2009 00:35:06 +0000 (00:35 +0000)
committerrobert <robert>
Wed, 1 Apr 2009 00:35:06 +0000 (00:35 +0000)
maow-berlin2009-build/index.html
maow-berlin2009-sm2/index.html

index d10f51d5396e45c418ad2b306ffa716562bc3af3..3bf6dc2e4e279d097cc7d5ec63f0c7cb9bd9db90 100755 (executable)
@@ -41,7 +41,7 @@ Vortragender: Robert Kaiser, "KaiRo" &lt;kairo@kairo.at&gt;
 <div class="captionedbox-content small">
 <ul class="small">
   <li>Erstellt f&uuml;r den
-    <a href="http://wwiki.mozilla.org/MAW:Berlin2009:en">Mozilla Add-Ons Workshop Berlin 2009</a>.</li>
+    <a href="http://wiki.mozilla.org/MAOW:Berlin2009:en">Mozilla Add-Ons Workshop Berlin 2009</a>.</li>
   <li>Geschrieben in HTML 4.01 Strict und CSS.</li>
   <li>Am besten zu navigieren mit der "Website-Navigationsleiste" von SeaMonkey
    (alle Folien mit [HTML 2.0] &lt;link&gt;-Tags versehen)</li>
index 070981721c2c64011fd22b7b33425f316da98ebe..c11ae5ce926b635c606feb9d6b4659f7f83df475 100755 (executable)
@@ -41,7 +41,7 @@ Vortragender: Robert Kaiser, "KaiRo" &lt;kairo@kairo.at&gt;
 <div class="captionedbox-content small">
 <ul class="small">
   <li>Erstellt f&uuml;r den
-    <a href="http://wwiki.mozilla.org/MAW:Berlin2009:en">Mozilla Add-Ons Workshop Berlin 2009</a>.</li>
+    <a href="http://wiki.mozilla.org/MAOW:Berlin2009:en">Mozilla Add-Ons Workshop Berlin 2009</a>.</li>
   <li>Geschrieben in HTML 4.01 Strict und CSS.</li>
   <li>Am besten zu navigieren mit der "Website-Navigationsleiste" von SeaMonkey
    (alle Folien mit [HTML 2.0] &lt;link&gt;-Tags versehen)</li>