EU MozCamp Prague 2009
toc || start || < prev | next >

SeaMonkey 2.0 – A Show-Off

~30 min talk, ~10 min discussion
Speaker: Robert Kaiser, "KaiRo" <kairo@kairo.at>

The slides - http://slides.kairo.at/eumozcamp-prague2009/