add FOSDEM 2006 slides
[slides.git] / fosdem2006 / seamonkey64.png
fosdem2006/seamonkey64.png